HISTORIA "ZAWISZY"

28 lutego w Lublinie, w kościele oo. Jezuitów, grupa instruktorów, z harcmistrzem Michałem Bobrzyńskim na czele, postanawia kontynuować działalność zdelegalizowanego wraz z wprowadzeniem stanu wojennego niezależnego Ruchu Harcerskiego. Zawiazują Harcerski Ruch Liturgiczny, potocznie zwany "Zawisza". Ruch ten został bezpośrednio związany z Kościołem.

W grudniu 1989 r. w Lublinie, w trakcie sejmiku ruchu, doszło do ukonstytuowania Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza". Organizacja została zarejestrowana 10 kwietnia 1990 r.

W trakcie Światowego Dnia Młodzieży, w Czestochowie, w 1991 r. maja miejsce pierwsze kontakty z drużynami Federacji Skautingu Europejskiego. Później nastepują kolejne spotkania (wspólne zloty, pielgrzymki). Powoli Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" odnajduje swoje miejsce w FSE.

Na Radzie Federalnej w Herbstein, 18 listopada 1995 r. SHK - "Z" staje się członkiem Federacji na okres próbny, a trzy lata pózniej, 13 listopada 1998 r., na Radzie Federalnej w Lizbonie, zostaje uznane jako pełnoprawny członek.

SHK-"Z"-FSE od 1995 r. rozpoczęła wytężoną pracę formacyjną. Ruszyły obozy szkoleniowe, kursy, szkolenia techniczne (np. kursy pionierki). W listopadzie 1999 r. w Warszawie odbyła sie Rada Federalna., która zgromadziła naczelników ze wszystkich narodowych stowarzyszeń FSE.

W roku 2000 komisarz federalny - Pierrette Givelet - postawiła przed polskim stowarzyszeniem, liczącym obecnie okolo 2 tysiecy członków, zadanie przygotowania kolejnego Eurojamu (zlotu skautów FSE, z 15 krajów), który ma odbyć się w sierpniu 2001 r.

Od listopada 1998 r. SHK-"Zawisza"-FSE jest członkiem ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.