GRY I ZABAWY

W tym miejscu zamieszczane będą zabawy, szczególnie przydatne podczas zbiórki, ogniska, czy świeczyska. Mamy, więc prośbę do wszystkich, którzy znają ciekawe gry. Przyślijcie je.
Wszyscy harcerze napewno będą Wam za to wdzięczni.

Wieża kontrolna

Dobieramy się parami. Jednej osobie zawizuje się oczy, druga odgrywa rolę wieży kontrolnej i prowadzi pierwszą (która udaje samolot) pomiędzy rzędami krzeseł. Każde dotknięcie krzesła to punkt karny. Jeśli uzbiera się ich pięć para odpada z gry.
Celem tej gry jest budowanie zaufania w zastępie i nauka nawigacji.

Pałeczka

Prowadzący trzyma w ręku "pałeczkę" lub inny przedmiot i podaje instrukcję: nikt nie może się odezwać, dopóki nie trzyma tego przedmiotu w ręce. Prowadzący podaje go następnej osobie albo tej, która podnosi rękę na znak, że chce mówić. Jeśli ktoś odezwie się nie mając przedmiotu, wypada z gry. Gra dobra dla grup, w których trudno utrzymać regułę, że gdy jeden mówi - reszta slucha.
Celem tej gry jest poprawianie dyscypliny zastępu 

Rzeźbiarze

Dobieramy się parami. Jedna osoba z pary jest rzeźbiarzem i układa partnera w dowolne pozy. Powinny one być wyolbrzymieniem jakiejś cechy charakterystycznej dla osoby "rzeźbionej". Później rzeźbiarz przyjmuję tą samą pozycję co jego rzeźba. Wtedy następuje zmiana w parach.
Celem gry jest zmniejszanie dystansu i doskonalenie umiejętności stawiania się w czyjejś sytuacji.

Zabawa Filipa

Dwie osoby siadają na przeciwko i rozmawiają ze sobą. Wolno im jedynie zadawać pytania, ale nie wolno na nie odpowiadać. Kto się pomyli i odpowie na pytanie zadane przez kolegę wypada z gry, a na jego miejsce wchodzi następna osoba. Jest to rozluźniająca zabawa ćwicząca koncentrację.
/Zabawę przysłał Filip Stępień z Kanady/