TECHNIKI HARCERSKIE

 

Metoda nauki Morse’a
Jedna z najprostszych metod nauki szyfrowania alfabetem Morse'a.
Na miejscu sylaby, w której znajduje sie litera „o” wystepuje kreska, w pozostalych kropka.

A A-ZOT M MO-TOR
B BO-TA-NI-KA N NO-GA
C CO-MI-ZRO-BISZ O O-POCZ-NO
D DO-LI-NA P PE-LO-PO-NEZ
E ELK R RE-TOR-TA
F FI-LAN-TRO-PIA S SA-HA-RA
G GOS-PO-DA T TOM
H HA-LA-BAR-DA U UR-BI-NO
I I-GLA W WI-NO-ROSL
J JED-NO-KON-NO Y YORK-HULL-OX-FORD
K KO-LA-NO Z ZLO-TO-LI-TE
L LE-O-NI-DAS    

Np. Litere „A” zapisujemy z pomoca kropki (pierwsza sylaba-A- nie zawiera litery „o”) i kreski (ZOT).

Litera „B” to kreska i trzy kropki („o” wystepuje tylko w pierwszej sylabie).