ROBERT STEPHENSON SMYTH BADEN - POWELL

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell urodził się 22 lutego 1857 roku w Londynie. Był generałem, doktorem honoris causa Oxfordu, Uniwersytetu w Toronto, honorowym obywatelem Londynu, odznaczonym tytułem Lord of Gilwell oraz wieloma orderami, przede wszystkim jednak B-P (czyt. Bi-Pi, tak go nazywano) znany jest jako twórca skautingu.

Doskonale rozumiał młodych ludzi, znał ich pragnienia: samodzielności, przygody, zaufania.Wiedział także jakich ludzi potrzebuje świat: odważnych, samodzielnych, rycerskich, z inicjatywą. Propagował braterstwo i pokój.

W wieku 19 lat wstąpił do armii brytyjskiej. Wyjechał wraz z 13 pułkiem huzarów do Indii, gdzie spędził 10 lat. Później wysłany został do Afryki. Wśród plemion Matabele zyskał sobie przydomek Impessa, czyli wilk, który nigdy nie śpi.

Wsławił się obroną Mafekingu (miasta w Afryce), przez 7 miesięcy obleganego przez wojska burskie (Burowie byli potomkami osadników holenderskich). Wykorzystał tam swoją metodę działania w małych grupach oraz powierzał odpowiedzialne zadania młodym chłopcom, stosując z powodzeniem zasadę, że człowiek, który nigdy nie popełnił błędu, nigdy nic nie zrobił.

W 1907 roku, mimo braku zgody na całkowite odejście ze służby, w sierpniu organizuje pierwszy obóz skautowy. Zbiera 24 chłopców i wyjeżdża z nimi na wyspę Brownsea. Dzieli ich na małe grupy, na czele których stawia najstarszych chłopców. Obóz ten uznawany jest za początek skautingu.

W 1909 roku pisze do Edmunda Naganowskiego znamienne słowa:
"Jeśli wasze skautostwo miałoby być bez Boga, lepiej, żeby go wcale nie było."

W 1912 poznaje i poślubia Olave St. Clair, młodszą od siebie o 32 lata. Młoda małżonka angażuje się w ruch skautowy, wspierając wysiłki swojego męża. Olave zajmuje się współtworzeniem, żeńskiej gałęzi skautowej, zwanej dziewczęta - przewodniczki (Girl Guides).

W ciągu całego swego życia B-P odbył wiele podróży, między innymi odwiedził Stany Zjednoczone, Japonię, Chiny, a nawet 1 dzień przebywał w Polsce.

Zmarł 8 stycznia 1941 roku w Kenii, swojej drugiej ojczyźnie. Na nagrobku znajduje się znak patrolowy, w języku harcerskim oznaczający "Wykonałem swoje zadanie i poszedłem do domu" (koło z kropka w środku).