TEKSTY OBRZĘDÓW

Przyrzeczenie Harcerskie 

Na mój honor 
z łaską Bożą, 
przyrzekam 
całym życiem służyć 
Bogu, 
Kościołowi, 
mojej Ojczyźnie 
i Europie chrześcijańskiej, 
nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim, 
i przestrzegać Prawa Harcerskiego. 

Przysięga wierności

Zastępowa trzyma prawą rękę na totemie, kandydatka kładzie na jej ręce swoją prawą rękę, następnie zastępowa przykrywa rękę kandydatki lewą ręką.

Przyrzekam być ci posłuszna,
jako mojej zastępowej,
być wierną zastępowi,
pracować z tobą każdego dnia,
aby lepiej poznać Prawo Harcerki,
moją Ojczyznę i moją wiarę.

Zastępowa odpowiada:

Możesz na mnie polegać jak na Zawiszy