MODLITWY

MODLITWA SKAUTA
(św. Ignacy z Loyoli)

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży,
proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien.
Naucz mnie dawać, a nie liczyć,
walczyć, a na rany nie zważać,
pracować, a nie szukać spoczynku,
ofiarować się, a nie szukać nagrody innej,
prócz poczucia, że spełniłam Twoją Najświętszą Wolę.
Amen.

MODLITWA HARCEREK I HARCERZY

Panie, uczyń nas narzędziami Twojego pokoju.
Naucz nas odpowiadać na nienawiść miłością,
na niezgodę - jednością,
na błąd - prawdą,
na bezład - światłem Twego Królestwa.
Uczyń nasze serca szczerymi i otwartymi
abyśmy umieli odkrywać Twe Oblicze
w twarzy każdego Harcerza
napotkanego na drogach Europy i świata.
Amen.

MODLITWA ZASTĘPOWYCH

Panie Jezu Chryste,
który mimo moich słabości wybrałeś mnie
na przewodziczkę i opiekunkę moich sióstr harcerek
spraw, aby moje słowo i mój przykład prowadził je
ścieżkami Twojego prawa,
abym im umiała wskazywać Twoje Boskie ślady
w przyrodzie, którą stworzyłeś,
i nauczać czego pragniesz,
abym prowadziła swój zastęp krok za krokiem
do Ciebie, o mój Boże
aż do spotkania na obozie odpoczynku i radości,
gdzie rozbiłeś namioty dla siebie i dla nas
na wieczność.
Amen.