KIM JESTEŚMY

STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO "ZAWISZA"
FEDERACJA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego jest ruchem wychowawczym, posługującym się metodą harcerską, opartym na zasadach religii rzymskokatolickiej oraz uczestniczącym w wielkiej wspólnocie wiary i działania jaką jest Skauting Europejski.

Celem stowarzyszenia jest dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju w następujących pięciu dziedzinach:

- zdrowie i sprawność fizyczna
- zmysł praktyczny
- kształcenie charakteru
- zmysł służby
- życie religijne

Metoda harcerska dotyczy zatem całego człowieka. Wychowuje dziecko i nastolatka we wszystkich wymiarach jego osoby, również w wymiarze chrześcijańskim.

Skauting europejski chce przygotować młodego człowieka do dorosłego życia, stąd zna dobrze swoje miejsce, zawsze pełniąc rolę pomocniczą w stosunku do rodziny i szkoły.

Oryginalność metody harcerskiej polega bez wątpienia na tym, że jest ona szkołą działania. Zastęp harcerski nie jest miejscem, gdzie zdobywa się wiedzę w sposób bierny, ale wspólnotą praktycznej nauki poprzez:
- obcowanie z przyrodą
- gry
- życie w małej grupie (zastępie)

Drugą oryginalną cechą harcerstwa jest trochę "szalony" pomysł wychowania młodych przez młodych. Z dala od wszelkiej demagogii i dzięki prawu akceptowanemu przez wszystkich, młodzi są odpowiedzialni za swoje zachowani jedni za drugich poprzez spełnianie bardzo konkretnych zadań w zastępie.

Aby stworzyć dobre warunki dla wychowania chłopców i dziewcząt oraz uszanować naturalne zróżnicowania rozwoju psychofizycznego obu płci, Przewodniczki i Skauci Europy postanowili zaproponować rodzicom umieszczenie dziewcząt w jednostkach żeńskich, a chłopców w jednostkach męskich. Organizowanie od czasu do czasu wspólnych zajęć pozwala na wzajemne poznanie i szanowanie drugiego człowieka w jego niepowtarzalności
i odmienności.

Aby naprawdę dać każdemu to, czego potrzebuje, harcerstwo przystosowało również swoją metodę do etapów rozwoju młodego człowieka:

- wilczęta i wilczki (8-12 lat)
- harcerki i harcerze (12-17 lat)
- przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat)

SHK "Z" FSE powstało w 1982 roku, ale nawiązuje do tradycji skautowej i harcerskiej liczącej sobie już ponad 90 lat.