FUNKCJE

Każdy w zastępie pełni jakąś funkcję. Jeśli nie wiesz
co należy do Twoich obowiązków możesz sprawdzić to tutaj.

Skarbnik
Służba: odpowiada za sakiewkę zastępu.
Zadania: zbieranie składek, zbieranie
pieniędzy (np. na bilety PKP),prowadzenie
książki finansowej, gospodarowanie wspólnymi
pieniędzmi (kupowanie, informowanie na co zastęp
stać, na co nie).

Liturgista
Służba: pomoc w modlitwie i życiu wiarą.
Zadania: przygotowanie wspólnych Mszy św.,
modlitw, zapraszanie duszpasterza,opiekowanie się
kaplicą, oratorium na obozie, szatami liturgicznymi...

Sygnalista
Służba: specjalista od sygnalizacji i
przesyłania informacji.
Zadania: prowadzi zeszyt z szyframi,
grami dotyczącymi sygnalizacji, uczy
sposobów kodowania, przekazywania informacji,
na obozie czuwa nad sygnałami dotyczącymi
zbiórek.

Sanitariusz
Służba: czuwa nad bezpieczeństwem
i zdrowiem harcerzy.
Zadania: opiekuje się apteczką,
uzupełnia leki, sprawdza daty ważności,
prowadzi gry z zakresu samaytanki,
podczas obozu
odpowiada za numery tel.
do najbliższego szpitala, straży,
policji, apteki, lekarza, na każdym wyjeździe,
zbiórce ma ze sobą apteczkę.
Kucharz
Służba: gotowanie na ogniu
Zadania: na obozie o wyjeździe czuwa,
by jadłospis zawierał posiłki smaczne i wartościowe,
wie jak budować dobrą kuchię. jakie drzewo stosować,
organizuje posiłki zastępu, jest odpowiedzialny za konkurs kulinarny.

Kronikarz
Służba: prowadzenie kronoki zastępu.
Zadania: prowadzenie regularnie kroniki zastępu,
dbanie o zdjęcia, ilustracje, wpisy, prowadzenie
notatek podczas rady zastępu, gromadzenie
archiwum zastępu, gromadzenia adresów
miejsc wypraw zastępu,
zaprzyjaźnionych osób, prowadzenia
korespondencji zastępu,
gromadzenie pism Stowarzyszenia
(m.in
Gniazdo) i innych ciekawych czasopism.
Gospodarz
Służba: zaopatrzenie
Zadania: na zbiórkach w terenie: ustala jadłospis,
planuje i robi zakupy, współpracuje ze skarbnikiem,
na obozie odpowiada za jadłospis i odpowiednie zakupy.

Kwatermistrz
Służba: odpowiada za sprzęt zastępu.
Zadania: utzrzymywanie sprzętu w dobrym stanie,
oznaczanie sprzętu, kierowanie koniecznymi
naprawami sprzętu, planowanie
(z gospodarzem i skarbnikiem)
zakupu sprzętu, prowadzenie listy sprzętu,
odpowiada za sprzęt nietrwały
(kleje, farby, sznurki).

Wodzirej
Służba: rozśpiewanie zastępu
Zadania: animacja zbiórki poprzez piosenki
i zabawy, prowadzenie śpiewnika i zeszytu zabaw,
organizacja ogniska zastępu, odpowiada
za przedstawienia
i skecze zastępu na ogniskach.

Topograf
Służba: czuwa by zastęp dobrze funkcjonował
w terenie.
Zadania: odpowiada za "torbę topograficzną"
(mapy, busole), organizuje gry
orientacyjno - topograficzne,
pomaga zastępowemu opracować trasę
i miejsce wypraw.

Pionier
Służba: odpowiada za rozbijanie
i urządzanie obozu.
Zadania: czuwa nad bezpieczeństwem
sprzętu (z kwatermistrzem), uczy obchodzić
się ze sprzętem pionierskim,
uczy technik pionierskich, przygotowuje
plan urządzeń obozowych.

Traper
Służba: pomaga żyć 6. punktem Prawa.
Zadania: pomaga odkrywać gwiazdy,
rośliny, zwierzęta, przygotowuje zastęp do
tropienia zwierząt, wykonuje i uczy wykonywać
odciski tropów, uczy robić ozdoby z darów przyrody,
prowadzi Księgę Przyrody, prowadzi gry na
poznanie przyrody.

Bibliotekarz

Służba: prowadzenie biblioteki zastępu.
Zadania: gromadzi książki zastępu
i dba o ich stan, prowadzi katalog wypożyczeń
i zwrotów, planuje zakup nowych książek
(współpracując ze skarbnikiem).